Vandringarna

Vandra i ett

omväxlande landskap

Foto Christiane Dietz

Dag 1 Björnekasen 15 km.

Leden ingår i ett vandringssystem med möjlighet att göra vandringen kortare. Vandringen startar och slutar direkt vid hotellet. Vandringsleden går genom Dalslands vackra skogar och man passerar sjöarna Lelång och Ärtingen. Vandringen sker på stigar och grusvägar.

Svårighetsgrad: Måttligt kuperad med några längre backar.

 

Dag 2 Från Bengtsfors till Baldersnäs 12 km

Även denna vandrings startar direkt vid hotellet. Vandringen sker på en gammal banvall. Under hela vandringen går man nära Dalslands kanal. Man passerar Höljeredsforsarna och några av de vackraste slussområdena. Vandringen fortsätter sedan utefter Laxsjön och fram till Långbron där buss väntar för transport till Baldersnäs Herrgård.

Svårighetsgrad: Lätt.

 

Dag 3 Skärbo naturreservat 10 km

Den här dagen startar med transport från Baldersnäs Herrgård till Skärbo naturreservat. Naturreservatet består av ett småkuperat skogslandskap med mindre sjöar och tjärnar. Här finns stigar och vägar med 300 år gammal historia. Mitt i området ligger den gamla gården Skärbo med anor från 1720-talet. Gården är fortfarande i privat ägo. Efter Vandringen i Skärbo sker en kortare transport till Baldersnäs och vandring i den vackra engelska Baldersnäsparken.

Svårighetsgrad: Lätt

Bilder från vandringarna i Dalsland


Foto Christiane Dietz
Foto Baldersnäs Herrgård
Foto Christiane Dietz
Foto Christiane Dietz


Foto Christiane Dietz